Minh Tú: Tôi sợ Trấn Thành và Trường Giang.


"Tôi từng muốn xin rút nhiều lần khi thấy các anh chị nghệ sĩ bế tắc, nhưng lỡ nhận lời rồi nên nhắm mắt làm liều", Minh Tú chia sẻ.

Trong tập 6 Ơn giời cậu đây rồi tuần này, người mẫu Minh Tú sẽ lần đầu tiên tham gia dưới vai trò khách mời và phải diễn hài ứng biến cùng các trưởng phòng.


Là một người mẫu nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm tham gia truyền hình thực tế, nhưng Minh Tú lại chưa từng diễn hài bao giờ, nên cô khá lo lắng.

Minh Tú chia sẻ: "Tôi từng muốn xin rút nhiều lần khi thấy các anh chị nghệ sĩ bế tắc hết tập này tới tập kia, nhưng lỡ nhận lời rồi nên nhắm mắt làm liều.

Tôi khá lo sợ và hồi hộp khi lần đầu tiên diễn hài tại Ơn giời cậu đây rồi. Tôi lo mình sẽ không xử lí và ứng biến tình huống kịp.

Nhưng tính tôi ham vui nên cũng muốn thử sức mình ở một lĩnh vực hoàn toàn mới là diễn xuất.


Minh Tú lần đầu diễn hài tại Ơn giời cậu đây rồi

Tôi sợ hai trưởng phòng là Trấn Thành và Trường Giang vì tôi chưa bao giờ có dịp gặp hay làm việc ở ngoài. Khi tôi xem Ơn giời cậu đây rồi, tôi thấy họ chặt chém khách mời ghê quá.

Nếu về nghề người mẫu, tôi còn có kinh nghiệm phản ứng lại, chứ về xử lí tình huống theo kiểu diễn viên thì tôi chưa từng làm bao giờ.

Tất nhiên, tôi lo lắng vậy chứ không hề sợ việc phải chặt chém lại trưởng phòng của mình. Tôi tin mình sẽ xử lí tình huống kịp".
Nguyên Trung

Bài viết đóng góp, xin gửi về email: thuongmaidautu@gmail.com